Barneforsikring – en del av Tryg

Vi er nå en del av Tryg Forsikring, og tilbyr barneforsikring gjennom Tryg. Denne dekker flere alvorlige sykdommer og gir erstatning ved medisinsk invaliditet. Velg mellom Ulykkesforsikring, Barn Ekstra og Barn Ekstra Uførepensjon. Alle forsikringene gjelder frem til barnet fyller 26 år.
Les mer om forsikringen hos Tryg her!
Barneforsikring