Barneforsikring – levert av Tryg

Vi er nå en del av Tryg Forsikring, og tilbyr derfor barneforsikring gjennom Tryg. Forsikringen dekker flere alvorlige sykdommer, og gir en god erstatning ved medisinsk invaliditet. Velg mellom Ulykkesforsikring, Barn Ekstra og Barn Ekstra uførepensjon. Alle forsikringene gjelder frem til barnet fyller 26 år.