Bedriftsforsikring

Hos Troll Forsikring hjelper vi bedrifter med forsikringsløsninger som gir deg som bedriftsleder en lettere og mer bekymringsfri hverdag.

Vi tilbyr konkurransedyktige priser.

I tillegg til at vi samarbeider med forsikringsmeglere, betjener vi også bedriftskunder direkte fra vårt kontor i Oslo.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende gjennomgang på bedrift@trollforsikring.no

Kjøretøy

Vi forsikrer din bedrifts egne og leasede biler. Du kan velge mellom ulike dekningsomfang, avhengig av bedriftens behov.

Troll Forsikring

Person

Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Hvor godt har din bedrift sikret de ansatte? Vi kan hjelpe deg å sette sammen gode forsikringsløsninger som er tilpasset din bedrift og dine ansatte.

Troll Forsikring

Ansvar

Ansvarsforsikring er den forsikringen som det kan være vanskeligst å forestille seg behovet for. Der de fleste frykter hendelser som brann eller tyveri, kan det også være en god investering å sikre bedriften mot skade som voldes på tredjepart.

Troll Forsikring

Eiendom

Med en god næringslivsforsikring sikrer du trygghet for videre drift hvis noe uforutsett skulle skje.

Troll Forsikring

Transport

Transportøren har rett til å begrense sitt ansvar. Det kan gi vareeieren en ubehagelig situasjon der tap ikke blir dekket. Derfor anbefaler vi tranportforsikring, slik at vareeieren får dekket sitt tap og at din bedrift sikres ved et eventuelt erstatningskrav.