ArbeidsmaskinVår arbeidsmaskinforsikring gjelder arbeidsmaskiner som går på hjul eller belte.


Arbeidsmaskin

Du kan velge mellom flere ulike dekningsomfang, avhengig av bedriftens behov.

Det er ikke lovpålagt å ha ansvarsforsikring for alle arbeidsmaskiner. De fleste arbeidsmaskiner kan likevel skade andre i trafikken eller når maskinen er i arbeid. Vi anbefaler derfor å kjøpe ansvarsforsikring.

Kaskoforsikringen er valgfri, og dekker skader på eget kjøretøy som følge av kollisjon, utforkjøring, velt eller andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. I tillegg dekkes brann-, tyveri-, glasskader og veihjelp.

Delkaskoforsikring er et alternativ for kjøretøy som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt veihjelp.

Førerulykke gir erstatning ved ulykkesskade som rammer kjøretøyets fører.


Troll Forsikring

Kontakt oss