Bedrift- og produktansvarHvilket ansvar din bedrift kan pådra seg for skader på personer eller ting, vil være avhengig av hvilken type virksomhet din bedrift driver med.


Bedrift- og produktansvar


Gode ansvarforsikringer kan beskytte din bedrift mot store økonomiske tap hvis bedriften holdes rettslig erstatningsansvarlig og må utbetale erstatning.


Hva dekker bedrift- og produktansvar?

  • Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fyskisk skade på person eller ting
  • Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade
  • Rettshjelp ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

bedrift@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo