Behandlingsforsikring bedriftBehandlingsforsikring gir de ansatte rask tilgang til private behandlingstilbud i Norge og utlandet.


Behandlingsforsikring

Rask behandling ved sykdom eller skader, gjør at den ansatte kommer fortere tilbake i jobb. Din bedrift vil få mindre sykefravær og lavere kostnader ved den ansattes sykdom.


Hvem kan være med i en kollektiv behandlingsforsikring?

Vedkommende må være:

 • fast ansatt
 • over 18 år og under 67 år
 • fullt arbeidsfør

Kontakt oss for tilbud eller rådgivning.


Hva dekker behandlingsforsikring?

Med vår Standard behandlingsforsikring er den ansatte garantert rask:

 • behandling hos legespesialist
 • undersøkelse med røntgen, MR eller CT
 • operasjon
 • kreftbehandling
 • second opinion (ny medisinsk vurdering)
 • annen medisinsk behandling
 • medisinsk rehabilitering

Dersom den ansatte må reise bort fra hjemstedet for å motta behandling, dekker forsikringen også utgifter ved reise og opphold.


Velger din bedrift vår Total behandlingsforsikring, dekker denne i tillegg:

 • fysioterapeut/manuellterapeut (inntil 24 behandlinger per år)
 • kiropraktor/naprapat (inntil 12 behandlinger per år)
 • psykolog (inntil ti konsultasjoner per år)
 • psykologisk førstehjelp (inntil ti konsultasjoner per hendelse)
 • utgifter til reise og opphold for reiseledsager

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.


Samarbeidspartner

Vi samarbeider med SOS International, som har høyt kvalifisert helsepersonell med lang erfaring innen helsevesenet i Norge. De vil hjelpe din bedrifts ansatte med bestilling og koordinering av behandling.

Troll Forsikring

Kontakt oss