EDB-/maskinforsikringDe fleste virksomheter er avhengig av maskiner og datautstyr i sin daglige drift. Vi forsikrer nesten alle typer maskiner.


EDB-/maskinforsikring

Alle virksomheter, om det gjelder produksjons-, service- eller håndverksbedrifter, eier en mengde maskiner og datautstyr.

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett indre skade på maskinens motor, drivlinje, styring og lignende.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss