Person-/varebilVi forsikrer din bedrifts egne og leasede biler.


Person-/varebil

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle kjøretøy som er registrerte. Den dekker skade på annen person eller annen persons eiendom/kjøretøy.

Kaskoforsikringen er valgfri, og dekker skader på eget kjøretøy som følge av kollisjon, utforkjøring, velt eller andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. I tillegg dekkes skader ved brann og tyveri, glasskader og veihjelp.

Delkaskoforsikring er et alternativ for kjøretøy som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt veihjelp.

Førerulykke gir erstatning ved ulykkesskade som rammer kjøretøyets fører.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss