FormueansvarsforsikringDenne forsikringen er spesielt aktuell for bedrifter som driver med konsulent- eller rådgivningstjenester.


Formueansvarsforsikring

Denne forsikringen er spesielt aktuell for bedrifter som tilbyr tjenester innen rådgivning, regnskap, reklame eller konsulentvirksomhet.


Hva dekkes av formueansvarsforsikringen?

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuetap bedriften kan pådra seg i Norden overfor kunder som følge av feil og forsømmelse begått av egne ansatte i bedriften. Det vil si tap som ikke skyldes skade på personer eller ting.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss