GruppelivsforsikringDenne forsikringen gir en engangsutbetaling til den ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.


Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir en engangsutbetaling til den ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.


Vil du vite mer om Gruppelivsforsikring?

Mange familiers økonomi er basert på to inntekter. Selv med gode pensjonsordninger vil familiers inntekter bli merkbart redusert dersom en av forsørgerne skulle falle fra. Denne forsikringen vil gi familien hjelp i en vanskelig periode.

Forsikringen gjelder både i fritid og i arbeidstid.


Hva dekkes?

Gruppelivsforsikring dekker engangsutbetaling til de etterlatte, uansett dødsårsak. Du velger selv ertatningssum og om utbetalingen skal variere med alder og familiesammensetting.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss