LastebilVår lastebilforsikring gjelder for alle typer lastebiler som benyttes til transport av varer i næringsvirksomhet.


Lastebil

Du kan velge mellom flere ulike dekningsomfang, avhengig av bedriftens behov.

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle registrerte kjøretøy. Den dekker skade på annen person eller annen persons eiendom/kjøretøy.

Kaskoforsikringen er valgfri, og dekker skader på eget kjøretøy som følge av kollisjon, utforkjøring, velt eller andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. I tillegg dekkes brann-, tyveri-, glasskader og veihjelp.

Delkaskoforsikring er et alternativ for kjøretøy som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt veihjelp.

Førerulykke gir erstatning ved ulykkesskade som rammer kjøretøyets fører.

Du kan også forsikre tilhenger som brukes sammen med lastebil. I tillegg kan forsikringen utvides til å gjelde for verktøy i bil.


Troll Forsikring

Kontakt oss