NæringsbyggVår næringsbyggforsikring gir deg som huseier trygghet dersom bygget skulle bli skadet.


Næringsbygg

Forsikringen gjelder bygning som brukes til næringsvirksomhet, og den sikrer bedriften for økonomisk tap, dersom bygningen blir utsatt for skade.


Hva dekker næringsbyggforsikring?

  • Forsikringen gir deg som huseier for næringsbygg dekning ved brann, tyveri, vannskade, naturskade og annen bygningskade.
  • Forsikringen dekker også huseieransvar og gir erstatning for husleietap. Naturskade er også inkludert.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.


Troll Forsikring

Kontakt oss