Prosjekt- og montasjeforsikringMed vår prosjekt- og montasjeforsikring trygges de økonomiske interessene til både entreprenør og byggherre.


Prosjekt- og montasjeforsikring

Denne forsikringen gir ekstra sikkerhet dersom arbeidet blir rammet av en uforutsett og plutselig skade. Du kan velge mellom forsikring av enkeltprosjekt eller prosjekter gjennom hele året.


Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker alle arbeider der du har forsikringsplikt og bærer risiko for. Naturskade er inkludert.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss