Reiseforsikring bedriftEn reiseforsikring er viktig for at dine ansatte og bedriften ikke skal lide økonomisk tap ved uhell knyttet til jobbrelatert reise.


Reiseforsikring

Reiseforsikring for ansatte dekker alle tjenestereiser i hele verden med varighet inntil 60 dager. Dersom deres bedrifts ansatte reiser mye i jobben, er det en fordel å tegne reiseforsikring


En av verdens beste

Vår samarbeidspartner, SOS International, er en av de største aktørene inne reiseassistanse. De har et verdensomspennende nettverk med partnere som står klar til å hjelpe din bedrifts ansatte når uhellet er ute.


Vil du vite mer om Reiseforsikring?

Du velger selv om ansatte skal ha dekket:

 • Kun tjenestereise
 • Tjenestereise, ferie og fritidsreise
 • Tjenestereise, ferie, og fritidsreise for ansatt med familie

Hva dekkes?

 • Reisegods: kr 30.000 (for familie 60.000)
 • Reisesyke: Ubegrenset
 • Hjemtransport: Ubegrenset
 • Tilkallelse: kr 80.000
 • Innhenting av reiserute: kr 20.000 (for familie 50.000)
 • Reiseavbrudd: pr. døgn 1.200 maks kr 80.000
 • Reiseansvar: kr 6.000.000
 • Rettshjelp, per tvist: kr 20.000
 • Ulykke - Voksen invaliditet: kr 300.000
 • Ulykke - Voksen død: kr 300.000
 • Ulykke - Barn invaliditet: kr 500.000
 • Ulykke - Barn død: kr 50.000
 • Avbestillling: kr 40.000 (for familie 100.000)
 • Evakuering: kr 40.000 (for familie 70.000)

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss