SykelønnsforsikringSykelønnsforsikring dekker utgifter til lønn dersom den ansatte skulle bli langvarig syk.
Dette gir ekstra trygghet for både ansatt og bedrift.


Sykelønnsforsikring

Mange bedrifter har avtale om full lønn under sykdom for den ansatte. Uten sykelønnsforsikring må bedrifter med en slik avtale selv dekke lønn utover 6 G under den ansattes sykdom.

G = Grunnbeløpet i folketrygden


Vil du vite mer om sykelønnsdekningen?

Ved eventuelt sykdomstilfelle utbetaler bedriften normal lønn til sine ansatte fra føste sykedag. Fra 16 dager refunderes lønn under 6 G fra trygdesystemet og over 6 G fra eventuell sykelønnsforsikring i Troll.


Hva dekker sykelønnsforsikring?

  • Løpende dagpengeerstatning til bedriften for ansatte med rett til lønn over 6 G ved sykdom
  • Erstatningen utbetales i inntil 365 dager
  • Fradrag av den avtalte karenstid. (Valgfri karenstid: 16, 30,30 eller 90 dager)

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Troll Forsikring

Kontakt oss