TransportforsikringEn transportforsikring dekker dine varer eller eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.


Transportforsikring


Du kan velge mellom flere forskjellige farefelt. Vi anbefaler dekning mot "alle farer" såkalt A-vilkår. Det vil sikre dine varer eller eiendeler på en best mulig måte. A-vilkår er den mest omfattende dekningen.


Hva dekker transportforsikring?

En forsikring på A-vilkår omfatter alle farer de forsikrede varer blir utsatt for, men med enkelte unntak som er nevnt i vilkårene.

Velger du B-vilkår dekker det transportulykke med tilleggsdekning som brann, lynnedslag, eksplosjon, at varene kastes eller skyldes over bord og totaltap av hele kolli under lasting/lossing.

Velger du C-vilkår dekker det kun transportulykke. Det kan være kollisjon, velting, utforkjøring, avsporing og lignende.

Du kan velge om forsikringen skal gjelde hele året eller bare en enkeltforsendelse.

Troll Forsikring

Kontakt oss