Vet du hva innboet ditt er verdt?

Jo eldre vi blir, desto flere ting blir vi eiere av. Det kan være vanskelig å vite hvor mye verdi du faktisk sitter på, og her får du litt hjelp til regnestykket.

Hva defineres som innbo?

Kort fortalt er innbo det som detter ut av huset/leiligheten din hvis du snur det på hodet.

Vet du hva innboet ditt er verdt?

Dersom du opplever et tyveri, en skade eller brann, er det lurt å ha oversikt over innboet ditt. Det vil gjøre oppgjøret lettere å gjennomføre, og du slipper å ta den store regnejobben etter at skaden har skjedd. Det kan også være lurt å ta bilder i skap, hyller og skuffer, for å huske hva man faktisk eier.

Innbokalkulator

Finans Norge har en innbokalkulator der du kan beregne verdien på innboet ditt. Merk at dette kun er veiledende. For nøyaktig verdi, bør du ha en detaljert liste over hva du har i boligen din.

Dette er Finans Norge sin anbefaling:

  • Tell opp antall rom som brukes til boligformål (ta med kjøkken og rom som leies ut).
  • Regn rom over 40 kvadratmeter som to rom.
  • Husk at entré, baderom, kjeller, loft, kott, bod og liknende ikke regnes som rom.
  • Legg til antall personer i husstanden, unntatt personer og leieboere med egen innboforsikring.
  • Vurder standard og mengde på ditt innbo og løsøre. Standarden bestemmes ut fra hvor kostbare møbler du har og hvor mye du har av verdigjenstander, som smykker, sølvtøy, malerier og liknende.
  • Innbokalkulatoren kan ikke brukes når verdiene overstiger fem millioner. Husk at Troll Forsikring dekker inntil maks tre millioner.


Innboet i en stue