Våre husforsikringer

Troll Forsikring er kjøpt opp av Tryg

OBS! Tryg Forsikring kjøpte Troll Forsikring i mars 2018. Er du kunde hos oss? Vi skal ivareta deg på en best mulig måte, og er tilgjengelig for deg hele veien.

Husforsikring, hvorfor det?

Vår standard husforsikring kommer godt med i tilfelle du skulle få en uforutsett skade. Brann, eksplosjon, naturskade, vannskade, lekkasje eller oversvømmelse, tyveri og hærverk er blant det som dekkes. Du får også dekket rettshjelp dersom det skulle bli en tvist. Og hvis boligen din har en utleiedel som ikke kan brukes etter skade, vil vi dekke den tapte husleieinntekten.

Vår beste husforsikring – super – dekker i tillegg vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen, sopp- og råteskade samt skadeverk av dyr og insekter.

Husforsikring dekker selve bygningen, men husk at du må ha en egen innboforsikring for å forsikre eiendelene dine. I vår forsikringskalkulator kan du raskt sjekke pris, enten det gjelder enebolig, rekkehus eller tomannsbolig.

Egenandelen er det beløpet du må betale selv ved skade. Vi har satt standard egenandel på 4 000 kroner, men du kan selv velge høyere egenandel for å få lavere pris.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no