Våre husforsikringer

Husforsikring, hvorfor det?

Vår standard husforsikring (villaforsikring) har huset ditt i ryggen i tilfelle du skulle få en uforutsett skade. Brann, eksplosjon, naturskade, vannskade, lekkasje eller oversvømmelse, tyveri og hærverk er blant det som dekkes. Du får også dekket rettshjelp dersom det skulle bli en tvist. Og hvis boligen din har en utleiedel som ikke kan brukes etter skade, vil vi dekke den tapte husleieinntekten.

Vår beste husforsikring – super – dekker i tillegg vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen, sopp- og råteskade samt skadeverk av dyr og insekter.

Husforsikring dekker selve bygningen, men husk at du må ha en egen innboforsikring for å forsikre eiendelene dine. I vår forsikringskalkulator kan du raskt sjekke pris, enten det gjelder enebolig, rekkehus eller tomannsbolig.

Egenandelen er det beløpet du må betale selv ved skade. Vi har satt standard egenandel på 4 000 kroner, men du kan selv velge høyere egenandel for å få lavere pris.

Det lønner seg å samle forsikringene!

Samler du forsikringene din hos oss, får du inntil 20 % samlerabatt. Vi gir deg også 10 % i nettrabatt hvis du kjøper forsikring på web.


Sjekk pris her

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no