Bilnøkkelforsikring

Bilnøkkelforsikring

Det er fort gjort å ødelegge eller miste bilnøkkelen. Bilnøkkelforsikring inngår i kasko og superkasko for bil og dekker inntil 3 000 kroner totalt i løpet av tolv måneder (avtaleperioden) ved skade, tap eller tyveri av nøkler til forsikret kjøretøy:

  • Kostnaden ved å erstatte nøkkelen.
  • Kostnaden ved å erstatte tenningslåsen og/eller andre låser som kan åpnes med nøkkelen.
  • Inntil 2 000 kroner for låsesmedkostnader for å få tilbake nøkkelen hvis den knekker i låsen eller blir gjenglemt i låst bil.
  • Kostnad ved å leie erstatningskjøretøy i maksimalt to dager hvis det er nødvendig for å fortsette reisen eller hvis kjøretøyet ikke kan brukes.
Egenandelen er 225 kroner.


Sjekk pris på bilforsikring

Bilnøkkelforsikring