Våre boligforsikringer

Boligforsikring er et fellesbegrep for forsikring av bolig og innbo, og det er viktig å ha en dette på plass. Man vet aldri når skaden kan inntreffe. Hos oss kan du kjøpe følgende boligforsikringer:

  • Standard husforsikring: Husforsikring, også kalt villaforsikring, er en forsikring av selve bygningen. Her dekkes blant annet brann, eksplosjon, naturskade, vannskade, lekkasje eller oversvømmelse, tyveri og hærverk.
  • Super husforsikring: Dette er vår beste husforsikring og dekker også vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen, sopp- og råteskade samt skadeverk av dyr og insekter.
  • Standard innboforsikring: Innboforsikring, også kalt hjemforsikring, dekker skade og tap av eiendeler i hjemmet ditt som skyldes brann-, natur og vannskade eller tyveri. Videre dekkes ID-sikring (hjelpetjeneste ved misbruk på nett), boutgifter hvis du må bo et midlertidig sted, tap av matvarer i fryser og rettshjelp.
  • Super innboforsikring: Denne inkluderer blant annet utvidet tyveridekning i Norden (tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og liknende) med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Sjekk pris på boligforsikring

Beregn pris på husforsikring Beregn pris på innboforsikring

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no