Dyreforsikring

Hund- og katteforsikring

Vi har to ulike forsikringer til hund og katt: "død" og "død og behandling". Førstnevnte, grunnforsikringen, dekker erstatning/utgifter hvis dyret dør, forsvinner eller veterinær beslutter at dyret må avlives som følge av sykdom eller ulykke. "Død og behandling" dekker nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling dersom dyret er blitt syk eller skadet.

Forsikringen kan tegnes i aldersspennet 5 uker til 10 år. Dyret må være ID-merket.


Sjekk pris på dyreforsikring

Beregn pris

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no