Først på skadestedet

Først på skadestedet

Din hjelp kan være avgjørende!Artikkelen fortsetter under bilforsikringskalkulatoren.

Ikke betal mer enn du må! Sjekk prisen på bilforsikring her!

Ulykker skjer dessverre hver dag på norske veier. Selv om de aller fleste trafikkhendelser er av mindre alvorlig grad, kan det være lurt å vite hva du skal gjøre hvis du er den første som kommer til skadestedet.

Her er en liste over råd i en slik situasjon:

1. Få oversikt og tilkall hjelp

 • Ta kommandoen. Fortell de andre som kommer til hva de skal gjøre.
 • Varsle om ulykken. Ring 113 for ambulanse og 112 for politi.
 • Fortell operatøren hvem som ringer, hva som har skjedd og hvor det har skjedd.

2. Sikre skadestedet

 • Sørg for at det ikke skjer nye ulykker: Skru på nødblink og sett ut varseltrekant slik at andre trafikanter ser at noe har skjedd.
 • Bring de skadede i sikkerhet dersom det er fare for brann eller eksplosjon.
 • Støtt opp kjøretøy som kan velte.
 • Hold nysgjerrige personer unna.

3. Gi livreddende førstehjelp

 • Se til at alle puster - hold frie luftveier.
 • Stans blødninger.
 • Velg riktig leie.
 • Eventuelt start gjenoppliving
 • Prioriter hjelpen til de skadde etter hvor alvorlige skadene er.
 • Er du usikker på hva slags behandling hver enkelt trenger, ring 113 for å få råd.
 • Overvåk de skadde etter at hjelpen er gitt.

Dersom du vil lære mer om førstehjelp, finnes det en rekke organisasjoner som tilbyr kurs.

IKKE BETAL FOR MYE! Sjekk pris på bilforsikring hos Troll Forsikring her!