Først på skadestedet

Ulykker skjer dessverre hver dag på norske veier. Selv om de aller fleste trafikkhendelser er av mindre alvorlig grad, er det lurt å vite hva du skal gjøre hvis du er den første som kommer til et skadested. Visste du at du også er forpliktet til å stoppe opp og hjelpe til hvis du kommer over en trafikkulykke? Her finner du gode råd til hva du bør gjøre:

1. Sikre skadestedet

  • Sørg for at det ikke skjer nye ulykker: Plasser bilen som en veisperre, skru på nødblink og sett ut varseltrekant slik at andre trafikanter ser at noe har skjedd. Husk refleks.
  • Bring de skadede i sikkerhet dersom det er fare for brann eller eksplosjon.

2. Få oversikt og tilkall hjelp

  • Varsle om ulykken. Ring 113 for ambulanse og 112 for politi.
  • Fortell operatøren hvor ulykken har skjedd, hva som har skjedd og hvor mange personer/biler som er involvert.

3. Gi livreddende førstehjelp

  • Se til at alle puster – hold frie luftveier. Prioriter de som ikke gir lyd fra seg.
  • Stans blødninger.
  • Velg riktig leie, start eventuelt med gjenoppliving.
  • Er du usikker på hva slags behandling hver enkelt trenger, ring 113 for å få råd.
  • Se til de skadde i påvente av eventuell hjelp.
Les mer hos NAF her.