Slik ruster du opp til uvær

Høst og vinter byr ofte på hardt vær og føre, og i takt med klimaendringer som gjør det varmere, våtere og fuktigere er det ekstra viktig å ta godt vare på huset og/eller hytta di. Tar du noen forhåndsregler kan du forhindre utrivelige skader.

12 smarte tiltak

For å forhindre skader på hjemmet eller fritidsboligen din anbefaler SINTEF Byggforsk følgende tiltak:


 1. Tak og takrenner: Klimaendringene gir økt nedbør. Etter løvfallet anbefales det en tur på taket for å fjerne løv, sand og annet rusk fra både tak og takrenner. Dette er viktig for å unngå oppsamling av vann.

 2. Pipe: Sjekk beslaget rundt pipa samt at taktekkingen sitter på plass slik den skal. Utettheter på taket kan gi kostbare lekkasjer.

 3. Tett vinduer og sjekk beslag: Se til vinduer og dører holder tett. Pass også på at beslaget under vinduet har riktig vinkel og utførelse, slik at regn og vann ikke trenger inn i veggen.

 4. Grøntareal: Plasser blomsterbed og busker et stykke fra huset/hytta, så unngår du skader som følge av fuktighet på grunnmur og ytterkledning.

 5. Fall: Se til at det er godt fall i terrenget fra huset/hytta, slik at det ikke blir liggende vann inn mot veggen.

 6. Fasade: Undersøk om fasaden har sprekker, fuktutslag og avskallinger. I så fall bør du gjøre noen tiltak for å forhindre vanninntrenging.

 7. Led vannet vekk: Sørg for at nedløpet leder vannet bort fra kjelleren og ut i hagen, slik at du unngår skader.

 8. Vær på vakt etter lekkasjer: Har du loft? Ta turen oppom etter dager med regn for å se til at taket har holdt tett.

 9. Grøfter og drenering: Det er viktig med grøfter som tar unna store vannmengder. Pass også på at dreneringen ikke er blandet med masser som sand og jord.

 10. Ta en tur i kjelleren: Kjeller og gulv er utsatt for skader ved mye nedbør og fukt. Se til at det ikke er saltutslag på vegger og gulv, dette kan nemlig tyde på at det står vann inn mot grunnmuren.

 11. Rens stikkrenner: Har du en stikkrenne under innkjørselen til gårdsplassen din? Fjern eventuelle hindringer ved inn- og utløp, slik at vannet kan renne fritt gjennom røret.

 12. Bruk fagfolk: Det er viktig å bruke skikkelige fagfolk som kjenner klimautfordringene og norsk byggeskikk når du skal bygge nytt, reparere eller utbedre hus, hytte og hage.

Sjekkhuset.no

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har laget en nettside for hus- og hytteeiere hvor man finner gode råd, anbefalinger og sjekkpunkter: www.sjekkhuset.no.

Kilde: SINTEF.

Har du en god hus- og hytteforsikring? Sjekk pris på våre forsikringer her:


Illustrasjonsbilde av et hus i regn Er du flink til å beskytte huset ditt?