Før du legger ut på bøljan blå

Troll Forsikring er kjøpt opp av Tryg

OBS! Tryg Forsikring kjøpte Troll Forsikring i mars 2018. Er du kunde hos oss? Vi skal ivareta deg på en best mulig måte, og er tilgjengelig for deg hele veien.

Publisert 28.07.2017

Det er ikke påbudt å forsikre fritidsbåter, men det kan absolutt lønne seg hvis man skulle havne i en uheldig situasjon. Med en god båtforsikring kan du legge ut på båttur med senkede skuldre.

Det er anslått at det finnes rundt 750 000 fritidsbåter i Norge. Av disse er cirka halvparten forsikret, ifølge tall fra årsskiftet 2016/17 fra Finans Norge. Støter du på grunna, kan du risikere å skade både motor, ror og skrog. Og havner du i en ulykke der du påfører annen båt/andre personer skade, kan du stilles personlig og økonomisk ansvarlig. Det er mange utforutsette hendelser som kan skje både ved kai og på sjøen. 

Båtregister og CE-merking

Skal du forsikre motorbåt over 10 hestekrefter eller seilbåt over 4,5 meter hos oss i Troll, forutsetter det at du har registrert båten din i et godkjent båtregister. Godkjente småbåtregistre tilbys av Redningsselskapet og Securmark. For båter over 10 meter kan du bruke Sjøfartsdirektoratet. Dette fungerer som dokumentasjon på båtens historikk og spesifikasjoner, og kan være en god hjelp ved tilfeller av tyveri.

Videre er det greit å være klar over at båten din bør være CE-merket – i alle fall om du kjøper deg en ny båt. Det er nemlig et krav om at båter produsert etter 16. juni 1998 (mellom 2,5 og 24 meter) skal være merket. Fra 1. januar 2006 ble det også gjeldende for motorer. Kravet gjelder i hele EØS, og fungerer som et bevis på at produktet er produsert i henhold til EU-regelverket.

Du bør også du sjekke at båten har et identifikasjonsnummer (CIN-kode) på skroget. Dette er et unikt nummer og forteller hvem som produsert båten, når den ble produsert og årsmodell.

Super, kasko eller delkasko?

Er du usikker på hva slags forsikring du skal velge? Vi tilbyr ansvarsforsikring, super, kasko og delkasko. Ansvarsforsikringen kan kun tegnes sammen med en utvidet dekning, og dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade båten påfører personer eller gjenstander.

Har du en eldre båt, kan delkasko være et godt alternativ. Har du derimot en nyere båt av høyere verdi, kan kasko eller superkasko være hensiktsmessig. Her ser du hva de ulike dekningene omfatter:

Delkasko:

 • tyveri eller hærverk
 • brann eller eksplosjonsskade
 • personlig løsøre (ved tyveri, inntil 10 000 kroner)
 • fastmontert utstyr
 • berging
 • vrakfjerning (ved brann) / transport av skadet båt

Kasko (i tillegg til delkasko):

 • skade på båten som skyldes sammenstøt, kantring og synking
 • skade som skyldes annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
 • båtredning
 • personlig løsøre (inntil 10 000 kroner)
 • fastmontert utstyr

Superkasko (i tillegg til kasko):

 • personlig løsøre (inntil 30 000 kroner)
 • personredning (plutselig uhell med fartøyet som gjør det praktisk umulig for fører og passasjerer å fortsette reisen)
 • avbruddsskader (gjelder ved brann eller tyveri i sommersesongen 15. april–15. september, inntil 60 000 kroner)
 • henting av båt etter reparasjon

Ring oss gjerne for en uforpliktende prat hvis du trenger rådgivning!


Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no