Barneforsikring – hvorfor det?

Hvorfor bør man forsikre barna?

Rundt halvparten av alle barn under 18 år i Norge er dekket under en barneforsikring, ifølge tall fra Finans Norge fra 2016. I tilfelle ulykke, alvorlig sykdom eller uførhet, vil en barneforsikring kunne være til svært god hjelp.

Hva dekkes?

Vi har gode velferdsordninger i Norge, men det er likevel flere gode grunner til å ha en barneforsikring i tillegg. Kanskje man blir nødt til å bygge om boligen eller være hjemme med barnet? Eller kanskje barnet blir varig uføre? Dette er situasjoner som kan prege økonomien på kort og lang sikt, både for dere som familie og for barnet selv.

Du kan kjøpe barneforsikring både for egne barn og barn du er verge for. Forsikringen kan tegnes i aldersspennet 3 måneder til 16 år, og opphører først når barnet blir 26 år. Vi har dekningene standard, ekstra eller super:

  Barneforsikring standard:

 • behandlingsutgifter ved ulykke (inntil 75 000 kroner)
 • utgifter ved medisinsk invaliditet uansett årsak (inntil 500 000 kroner)
 • erstatning ved død (75 000 kroner)

  Barneforsikring ekstra:

 • behandlingsutgifter ved ulykke (inntil 75 000 kroner)
 • utgifter ved medisinsk invaliditet uansett årsak (inntil 1 250 000 kroner)
 • erstatning ved død (75 000 kroner)
 • ervervsmessig uførhet (inntil 400 000 kroner)
 • kritiske sykdommer (inntil 200 000 kroner)
 • tilpassing av bolig (inntil 100 000 kroner)
 • utvidet hjelpestønad (inntil 400 000 kroner)
 • dagpenger ved sykehusopphold (450 kroner per dag)

  Barneforsikring super:

 • behandlingsutgifter ved ulykke (inntil 100 000 kroner)
 • utgifter ved medisinsk invaliditet uansett årsak (inntil 2 000 000 kroner)
 • erstatning ved død (100 000 kroner)
 • ervervsmessig uførhet (inntil 600 000 kroner)
 • kritiske sykdommer (inntil 250 000 kroner)
 • tilpassing av bolig (inntil 200 000 kroner)
 • utvidet hjelpestønad (inntil 400 000 kroner)
 • dagpenger ved sykehusopphold (450 kroner per dag)
 • Finans Norge har samlet ti gode eksempler på hvorfor man bør ha barneforsikring. Les mer her.Barn mellom sine foreldre
Har du forsikret barna dine?

Sjekk pris og vilkår her:

Barneforsikring


Kontakt oss