Bilforsikring: Sjekk din pris her

Velg bil

Litt om deg

For å kunne gi deg et pristilbud som er bindende for oss, trenger vi å vite litt om deg.

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris og de rabattene du har krav på. Informasjonen blir kryptert og vi følger lovgivningen for håndtering av personopplysninger, og det er derfor helt trygt å oppgi dette. Ring kundesenteret vårt dersom du ikke ønsker å oppgi dette på nett.

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet.

Om Bilen

  Vet du ikke hvilken bonus du har?

  Du kan likevel fullføre kjøpet. Om du har valgt feil bonus retter vi det i etterkant, og justerer prisen.

  Har du ikke bonus fra før?
  Velg 40 % som er vår startbonus.

  Dette systemet hjelper bilførere å unngå kollisjon/begrenser skadeomfanget, og slår inn dersom bilen din er på vei inn i en hindring foran. Dette finnes hovedsakelig på nyere biler.

  Er du usikker?
  Velg 'Nei', og skulle det vise seg å være feil kan du ta kontakt med kundesenteret i etterkant.

    

  Dette er et system som gjør det mulig å spore bilens lokasjon ved tyveri. Det er er i all hovedsak installert i nyere biler.

  Er du usikker?
  Velg 'Nei', og skulle det vise seg å være feil kan du ta kontakt med kundesenteret i etterkant.

    

  Med dette menes innbrudds- og tyverialarm som varsler dersom uvedkommende forsøker å ta seg inn i en låst bil.

  Er du usikker?
  Velg 'Nei', og skulle det vise seg å være feil kan du ta kontakt med kundesenteret i etterkant.

  Bekreft at opplysningene stemmer

  Velg Dekning

  Hva er forskjellen på de ulike forsikringene?

  Se detaljer og sammenlign her

  Våre dekninger

  Superkasko
  Kasko m/leiebil
  Kasko
  Delkasko

  Hvis bilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 60 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Dette under forutsetning at bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overskrider 20 % av nyanskaffelsesverdi. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

  Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer, reparerer vi eller bytter den ut. Aldersfradrag ut fra kjørte distanse eller bilens alder trekkes som følger: Ved passert 100.000 km eller 5 år trekkes 20 %. Ved passert 150.000 km eller 6 år trekkes 30 %. Ved passert 200.000 km eller 7 år trekkes 40 %. Ved passert 250.000 km eller 8 år ytes ingen erstatning. Skade etter dette punktet medfører ikke bonustap.

  Super: Leiebil inntil 30 dager / Kasko: inntil 14 dager. Om du ikke trenger leiebil får du 200 kroner dagen.

  Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

  Erstattes med inntil kr 5.000 for kasko, og kr 10.000 for superkasko.

  Dekker tømming og skylling av drivstofftank, reparasjon eller erstatning av injeksjonssystem og ti liter drivstoff.

  Dekker kostnaden ved å erstatte nøkkel og låser knyttet til nøkkelen, låsesmedkostnad hvis nøkkelen knekker i låsen eller blir gjenglemt i låst bil, samt erstatningskjøretøy i to dager hvis det er nødvendig og bilen ikke kan brukes.

  Veihjelp ved hendelse, sykdom eller ulykke.

  Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

  Tyveri og innbrudd.

  Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

  Personskade på fører og passasjer. *: Valgfri dekning.

  Dekker nødvendige utgifter til advokatbistand ved tvist.

  Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

  Informasjon om trafikkforsikringsavgift

  Fra 1. januar 2018 kom det et tillegg for trafikkforsikringsavgift til staten, som erstatter dagens årsavgift for kjøretøy. Du kan lese mer på trollforsikring.no/trafikkavgift for pris.