Innboforsikring: Sjekk din pris her

Om boligen

Litt om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris og de rabattene du har krav på. Informasjonen blir kryptert og vi følger lovgivningen for håndtering av personopplysninger, og det er derfor helt trygt å oppgi dette. Ring kundesenteret vårt dersom du ikke ønsker å oppgi dette på nett.

Når du sjekker pris her, kan det hende at vi kontakter deg for hjelp og veiledning.

Legg inn din kontaktinformasjon, eller la feltene stå blanke.

Dekning og rabatter

Velg dekning

Hva er forskjellen på de ulike forsikringene?

Se detaljer og sammenlign her

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Dekker skade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

ID-sikring hjelper med å forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri. Hjelpetjeneste ved nettmisbruk innebærer hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold på nettet. *Eksisterende kunder får dette inkludert fra fornyelse, tidligst 1. november. Hvis du ikke ønsker å vente til fornyelse, kan du ringe oss for å få lagt til dekningen i eksisterende avtale.

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens uteareal, er begrenset med tilsammen 10 000 kroner. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller/loft/garasje, er erstatningen begrenset med til sammen 30 000 kroner. Ved superdekning gjelder ikke denne begrensningen.

Dekker merutgifter til alternativt bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade. Standard innboforsikring dekker inntil 50 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Tyveri av låst sykkel. Standard innboforsikring dekker inntil kr 5.000 per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil kr 10.000 per sykkel.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.