Reiseforsikring: Sjekk din pris her

Hvem skal forsikres

Litt om deg

For å kunne gi deg et pristilbud som er bindende for oss, trenger vi å vite litt om deg.

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris og de rabattene du har krav på. Informasjonen blir kryptert og vi følger lovgivningen for håndtering av personopplysninger, og det er derfor helt trygt å oppgi dette. Ring kundesenteret vårt dersom du ikke ønsker å oppgi dette på nett.

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet.

Velg dekning

Hva er forskjellen på de ulike forsikringene?

Se detaljer og sammenlign her

Våre dekninger

Super
Standard

Høyere forsikringssummer, se egen oversikt under fanen "Dekning" på informasjonssiden om reiseforsikring.

Helårs reiseforsikring som dekker reiser på inntil 60 dager.

Ved akutt sykdom eller ulykke dekkes nødvendige utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

Hjemtransport dekkes hvis noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død, som gjør hjemtransport nødvendig.

Ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering dekkes avbestilling av reise inntil kr 40 000 for enkeltperson, og inntil kr 100 000 for familie.

Utgifter som oppstår på grunn av forsinket bagasje, forsinket uekspedert bagasje som er forbyttet, forsinket ankomst til reisemålet eller forsinket fremmøte dekkes av forsikringen.

Forsikringen dekker skade og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. I tillegg dekkes sjekker, billetter, penger og pass.

Hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen dekker forsikringen kompensasjon for avbrutt reise. Slik kompensasjon får du også hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Forsikringen dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annens person eller ting i løpet av reise.

Ulykkeskader dekkes både på reise og ellers. Etter fylte 70 år er det egne begrensninger i forsikringssummene ved død og invaliditet.

Utgifter til juridisk bistand dekkes på reiser utenfor Norden.

Forsikringen dekker evakuering til fast bostedsadresse i Norge ved, utbrudd av krig eller alvorlige uroligheter, terrorhandlinger, naturkatastrofer, epidemier.