Kaskoforsikring

Våre kaskoforsikringer

Ansvarsforsikring er obligatorisk å ha til alle registrerte biler. Mange velger også å kjøpe kaskoforsikring for å være sikret mot økonomisk tap dersom bilen skulle bli skadet, enten skaden er selvpåført eller forårsaket av andre. Hos Troll Forsikring kan du velge mellom tre typer kaskoforsikring for bil.

Sjekk pris på bilforsikring


Delkasko

Delkasko dekker tap eller skader som følge av brann, tyveri, hærverk og brudd på bilens glassruter. I tillegg dekker forsikringen veihjelp i Europa. Fastmontert utstyr er dekket med inntil kr 10 000.


Kasko

Kaskoforsikring dekker det samme som delkasko. I tillegg dekker den skader forårsaket av kollisjon, utforkjøring og velting. Kasko dekker også veihjelp i Europa. Tap av, eller skade på, bagasje som følge av skade på bilen dekkes med inntil kr 5 000.


Superkasko

Super kasko dekker det samme som kasko. I tillegg gir forsikringen deg ny bil ved totalskadet motorvogn på under 3 år og som har kjørt mindre enn 60 000 km. Dersom bilen er over 3 år, eller har kjørt mer enn 60 000 km, gir vi deg økt erstatningsbeløp på inntil 15% (maks kr 60 000). Du får også dekke reparasjon eller utbytte ved motor- eller girkassehavari.


Leiebilforsikring

Du kan kjøpe leiebilforsikring som tillegg til kasko og Superkasko.


Sjekk pris på bilforsikring

Beregn pris

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no