500-kilos elg i frontruta?

Bare i fjor havnet 6 648 elg, hjort, rådyr og rein inn i frontruter og pansere på norske veier. Disse ulykkene kan være livsfarlige for bilistene – og en stor lidelse for dyrene. Men vet du hva du gjør hvis uhellet skulle skje?


Flere uhell på vinteren

Forskning viser at det skjer flere påkjørsler i vinterhalvåret. Dette kan forklares av snøen og at dyrene trekker ned mot områder med mindre snø, nettopp for å bruke mindre energi. Dette kan typisk være dalbunner med bilveier. Ikke sjeldent ser man at dyrene hopper kommer hoppende over høye brøytekanter, og løper bortover veien et godt stykke før de finner veien tilbake over brøytekanten. Det du da bør gjøre – ifølge Hjortevilt.no er å ligge i lav fart og ikke stresse dyret, slik at det kommer seg fortest mulig ut av veibanen.


Det er registrert flest påkjørsler på Østlandet – med Hedmark i spissen, men det meldes likevel om påkjørsler over hele landet. Her er det mye trafikk og stor bestand av hjortedyr. Deretter ligger Østfold og Møre og Romsdal på topplisten. Dyrene er mest aktive to-tre timer etter soloppgang og to-tre før solnedgang. Og faren er størst i nærheten av skog og vassdrag.

Hva gjør du hvis uhellet skjer?

Skulle du være uheldig å kollidere med et hjortedyr – eller kommer du over et skadested – har du noen plikter. Først og fremst har du plikt til å stanse og hjelpe personer som har kommet til skade (vegtrafikkloven § 12). Dette gjelder «enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell». Få en oversikt over eventuelle skadde personer og gi førstehjelp/ring 113 hvis de er behov for akutt hjelp. Videre skal du ringe til Politiet på telefon 02800, og melde fra om påkjørselen.


Videre har du en hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven § 4. Hvis du ikke allerede har ringt Politiet, skal du gjøre det. Hvis dyret ligger skadd, setter Politiet deg over til en veterinær eller lokal viltnemda. De har et ansvar for søk, avlivning og eventuell opprydning. Hvis dyret har lagt på rømmen, skal du markere området der påkjørselen skjedde. Har du viltbånd liggende bruker du dette, hvis ikke kan du eksempelvis bruke kvister med biter av plastpose. Dette vil hjelpe viltnemda/letemannskapet til å finne igjen dyret. Husk at du aldri skal følge etter dyret selv. Dette kan være farlig, og gjør letearbeidet vanskeligere.

Hva dekkes av forsikringen?


Våre bilforsikringer (super, kasko) dekker skadene ved en viltpåkjørsel. Viltnemnda, Politiet eller veterinær vil fylle ut et skjema på skadestedet, som du legger sammen med skademeldingen. Du taper ikke bonus, og egenandelen din reduseres med 4 000 kroner – såfremt du gir beskjed omgående til Politiet eller viltnemnda. Har du 8 000 kroner i egenandel, vil du da betale 4 000 kroner.

Syv tips for å unngå kollisjon:


Husk at det er en god grunn til at det er satt opp fareskilt på bestemte områder. Dette markerer dyretråkk hvor dyrene oppholder seg, hvor sannsynligheten for treffe et hjortedyr er større. Her er noen godt tips til deg som er ute på veien:

  • Dyrene har en tendens til å samle seg i flokker om vinteren. Vær derfor oppmerksom på at det kan komme flere dyr hvis du først har sett ett dyr.
  • Dyrene er mer på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag – og mer aktive natten enn på dagen.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
  • Sørg for riktig justerte lys på bilen.
  • Observerer du er dyr i eller langs veien – varsle andre biler.
  • Klarer du ikke å unngå et sammenstøt med dyret, prøv å sikt bak dyret og brems ned så mye du kan.
  • Hold avstand til bilen foran, og kjør etter fartsgrenser og forhold!


På utkikk etter ny bilforsikring?


Sjekk pris på vår bilforsikring her!

Kilde: Mattilsynet og Hjortevilt.no

Elg i veibanen Skogens konge kommer ofte i full fart. Det gjelder å følge ekstra godt med – spesielt på vinterstid.