Ring oss for pris

Beregning av pris på nett er dessverre utilgjengelig.

Snakk med en kunderådgiver på 02136

Alle registrerte mopeder må ha ansvarsforsikring.

Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Mopedforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe forsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde. Vi tilbyr ulike typer mopedforsikring. Du velger selv om du vil ha kun ansvarsforsikring eller om du i tillegg velger delkasko, kasko eller superkasko.

For å få pristilbud på mopedforsikring, vennligst kontakt kundesenteret.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Disse vilkårene gjelder for mopedforsikring.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko-, kasko- eller kaskoforsikring som omfatter:

 • kjøretøyet, samt hjelm, kjøredress, hansker og støvler
 • rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede kjøretøyet.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når kjøretøyet er registrert. Denne forsikringen dekker erstatning for:

 • skade på personer uten beløpsgrense
 • skader på ting med inntil kr 10 000 000

Delkasko dekker

Delkasko dekker skade på – eller tap av – kjøretøyet som følge av:

 • brann eller eksplosjonsskade
 • tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

I tillegg dekker forsikringen redning/veihjelp i Norden.

Kasko dekker

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk

Kaskoforsikring dekker også redning/veihjelp i de fleste europeiske land.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Mopedforsikring omfatter ikke

 • bagasje og annet gods som fraktes med kjøretøyet
 • tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker ikke:

 • skade på eget kjøretøy
 • redning/veihjelp

Delkasko

Delkasko dekker ikke skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk

Delkasko dekker heller ikke redning/veihjelp utenfor Norden.

Kasko

Kaskoforsikring dekker ikke maskinskade.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for mopedforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i mopedforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av mopeden.

Hva er egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Troll Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo