Agenter

Våre agenter

Troll Forsikring har inngått avtale med forsikringsagenter om formidling av våre produkter. Registeret blir oppdatert etter hvert som søknader i henhold til Lov om forsikringsformidling er behandlet og godkjent.


Foretakets navn Penger.no AS
Leder Anette Romdahl
Organisasjonsnummer 997 215 796
Etablert i Norge
Kan yte tjenester i Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet


Foretakets navn Voldene Bil AS
Leder Eivind Otto Voldene
Organisasjonsnummer 979 376 030
Etablert i Norge
Kan yte tjenester i Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet


Foretakets navn Nordic Insurance Services AS
Leder Mohammad Beky
Organisasjonsnummer 991 237 216
Etablert i Norge
Kan yte tjenester i Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet


Foretakets navn KASKO NORWAY AS
Leder Henrik Matsen
Organisasjonsnummer 899 069 722
Etablert i Norge
Kan yte tjenester i Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet

Kontakt oss

Ring oss:

+47 21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:
Lilleakerveien 2 A, 0216 Oslo
Postboks 184 Lilleaker

Org.nr.: 989 563 521