Eiere

De ti største aksjonærene eier 59 % av aksjene i selskapet.

Selskap Andel
BRAS KAPITAL AS 14,99 %
AUDLEY AS 9,84 %
CANICA AS 9,64 %
TANJA AS 5,38 %
CLEAR THOUGHT AS 4,86 %
TARDE AS 3,32 %
ARTEL HOLDING AS 3,31 %
INDIGO INVEST AS 2,76 %
BIRPED INVEST AS 2,70 %
NORSK SJØOFFISERSFORBUND 2,55 %