Klagemuligheter

Klagemuligheter

Dersom det er noe du er misfornøyd med hos Troll Forsikring, ber vi deg først ta kontakt med vårt kundesenter, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser eller gi deg nye opplysninger. Hvis vi ikke kommer til enighet, har du flere muligheter til å gå videre med saken din.

I Troll Forsikring har vi en intern klagenemd som tar imot din klage. Send klagen per e-post til klage@trollforsikring.no og oppgi:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • avtale- eller saksnummer
  • kort beskrivelse av saken det gjelder

Vår interne klagenemnd vil behandle saken din innen kort tid. Forventet behandlingstid er to uker. Dersom vi trenger ytterligere informasjon om saken din, vil vi ta kontakt med deg på e-post eller telefon. Når vi har behandlet din klage vil du få melding om resultatet på «Min Side». Hvis behandlingen av din henvendelse skulle ta mer enn to uker, gir vi deg beskjed på e-post om nytt forventet tidspunkt for sluttbehandling.

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no