Navn:

Birger Pedersen

Tittel:

Administrerende Direktør

Om:

Birger startet i forsikringsbransjen i 1986. Han er cand. scient. og har hovedfag i statistikk. Han har hatt lederstillinger innen Forenede og Gjensidige Gruppen. I perioden 1999-2007 var han sentral i etableringen og utviklingen av Tennant Forsikring, med ansvar for produkt, underwriting, reassuranse og som ansvarshavende aktuar i Norge og Sverige. I årene før han startet Troll Forsikring, virket han som konsulent.

Navn:

Christian Johannessen

Tittel:

Økonomidirektør

Om:

Christians erfaring fra forsikringsbransjen strekker seg fra 1985 og frem til i dag. Han har hatt lederposisjoner i Gjensidige, Zurich Protector og Sigma Re. Han deltok i oppbyggingen av Zurich Forsikring Norge fra 1991, og var økonomidirektør i både Zurich Forsikring Norge og Zurich Protector fra 1996. Videre jobbet han i konsulentbransjen fra 2007 til 2012.

Navn:

Christian Borgersrud

Tittel:

Juridisk direktør

Om:

Christian er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har vært i Troll Forsikring siden 2012 med ansvar for compliance og internkontroll. Han har også fylt rollen som skadeoppgjørsansvarlig i selskapet.