Ledelse

Navn:

Birger Pedersen

Tittel:

Administrerende Direktør

Om:

Birger startet i forsikringsbransjen i 1986. Han er cand. scient. og har hovedfag i statistikk. Han har hatt lederstillinger innen Forenede og Gjensidige Gruppen. I perioden 1999-2007 var han sentral i etableringen og utviklingen av Tennant Forsikring, med ansvar for produkt, underwriting, reassuranse og som ansvarshavende aktuar i Norge og Sverige. I årene før han startet Troll Forsikring, virket han som konsulent.

Navn:

Christian Johannessen

Tittel:

Økonomidirektør

Om:

Christians erfaring fra forsikringsbransjen strekker seg fra 1985 og frem til i dag. Han har hatt lederposisjoner i Gjensidige, Zurich Protector og Sigma Re. Han deltok i oppbyggingen av Zurich Forsikring Norge fra 1991, og var økonomidirektør i både Zurich Forsikring Norge og Zurich Protector fra 1996. Videre jobbet han i konsulentbransjen fra 2007 til 2012.

Navn:

Liss Nyløkken

Tittel:

Markedsdirektør

Om:

Liss har lang erfaring med jobb innen salg og markedsføring, og har jobbet for merkevarer som Osram, Defa og Visma. Hun har solid kompetanse innen digital markedsføring og er opptatt av leadsgenerering, konverterende aktiviteter og automatisering av salgs- og markedsprosesser. I årene før Troll Forsikring jobbet Liss som markedsansvarlig i Visma Mamut, her håndterte hun alt av betalte kampanjer mot småbedriftssegmentet i Norge.

Navn:

Martin Lindboe

Tittel:

Direktør – salg og kundeservice

Om:

Martin er utdannet siviløkonom og startet i forsikringsbransjen i 2005. Han har tidligere jobbet som forsikringsrådgiver og har siden 2007 hatt lederposisjoner i SpareBank 1 og AIG. I årene før han startet i Troll Forsikring var han nordisk skadesjef innenfor personmarkedet.