Personopplysninger og sikkerhet

Personopplysninger vi henter inn

For å kunne oppfylle våre kundeløfter trenger vi informasjon om deg som kunde. Troll Forsikring har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle dine personopplysninger i sammenheng med:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av faktureringstjenester
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Personopplysningene som registreres hos Troll Forsikring vil vi i all hovedsak motta direkte fra deg. Hvis informasjonen hentes fra tredjepart vil du som kunde bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er opplagt at du måtte kjenne til den informasjonen varselet skal inneholde.

Hvordan bruker Troll Forsikring kundeinformasjon?

Troll Forsikring bruker kundeinformasjon til å gi deg god service og nødvendig produktinformasjon. Vår behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven og konsesjonen Troll Forsikring har fått fra Datatilsynet. Nøytral kundeinformasjon (som navn, alder, fødselsår, kjønn, kontaktinformasjon og hvilke produkter du har hos oss) benytter vi for å gi deg tilbud på nye eller eksisterende produkter som du ennå ikke har hos oss.

Dersom du skulle ønske å motta relevante og gode tilbud fra våre samarbeidspartnere, må du aktivt samtykke til det når du kjøper produkter hos oss, eller du kan be oss sende deg slike tilbud ved å merke av for dette under kundeopplysninger på Min Side.

Lagring av kundeinformasjon

Vi lagrer informasjon om deg og ditt kundeforhold i vårt forsikringssystem og i våre kunderegister. Denne informasjonen lagres fra avtaleinngåelse, under avtaleperioden og så lenge det er nødvendig ut fra formålet med informasjonsbehandlingen.

Velger du å si opp avtaleforholdet med Troll Forsikring, vil vi lagre informasjon om deg og ditt kundeforhold ut foreldelsesfristen for mulige fremtidige erstatningskrav for de produktene det gjelder.

Utlevering

Troll Forsikring har naturligvis taushetsplikt når det gjelder informasjon om deg og ditt kundeforhold.

Registrerte personopplysninger vil imidlertid bli utlevert i henhold til lovregulerte krav og pålegg, eller når du selv har gitt et aktivt samtykke. Oversendelse av personopplysninger til Troll Forsikrings databehandlere ansees ikke som utlevering.

Hva har du som kunde rett til å vite?

Som kunde i Troll Forsikring har du naturligvis rett til å få vite hvilken informasjon vi har om deg, og hvordan vi behandler opplysningene. Du vil finne mesteparten av det vi har registrert om deg på Min Side.

Retting/sletting

Innenfor rammene av personopplysningsloven kan du som kunde hos oss kreve å få slettet eller rettet mangelfulle eller unødvendige personopplysninger. Troll Forsikring sletter eller anonymiserer opplysninger om deg når formålet med informasjonsbehandlingen er oppnådd, med mindre norsk lov setter andre krav eller rammer.

Informasjonskapsler

Denne nettportalen har sider som lagrer informasjonskapsler på din maskin, til bruk av din nettleser. Informasjonskapslene er små filer som er nødvendige for at nettsiden skal kunne opprettholde kontakten med deg som bruker, og huske den informasjonen du har lagt inn når du for eksempel skal be om tilbud eller kjøpe et produkt. Dette skal sikre deg som kunde en god brukeropplevelse, samtidig som det øker kvaliteten på våre besøksstatistikker. Les mer om informasjonskapsler.

Råd og tips om datasikkerhet

På følgende sider finner du god informasjon om hvordan du best ivaretar informasjonssikkerheten for deg og din datamaskin:

  • www.microsoft.com/norge/sikkerhet
  • www.nettvett.no
  • www.norsis.no
  • www.idtyveri.info

BankID

Som tilbyder av rimelige forsikringer over internett har vi et ansvar for å ta vare på sikkerheten din og beskytte dine personlige opplysninger.

Vi bruker derfor BankID som kundeidentifikator og innloggingsnøkkel på Min Side

BankID oppfyller høyeste sikkerhetsnivå - nivå 4. Se beskrivelsen av de forskjellige sikkerhetsnivåene på side 13 i dette dokumentet:

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eID_rammeverk_trykk.pdf