Råtner huset ditt uten at du vet det?

Før var det ofte på badet råteskadene oppsto. I dag er det gjerne i kjelleren, der hvor man har innredet rom etter at huset ble bygd.

– Råte oppstår der det er størst fuktpåkjenning. Når man innreder et rom i kjelleren har det ofte blitt gjort med bruk av trekonstruksjon på innsiden av kjellerveggene, sier Trond Bøhlerengen, seniorforsker ved Byggforsk. Fra begynnelsen av 1990-tallet har vi anbefalt å legge isolasjon på utsiden av kjellerveggen, slik at innsiden blir varmere. Det gir vanligvis gunstigere uttørkingsforhold og mindre risiko for kondens- og andre fuktproblemer. Bygg som er bygd med denne løsningen er langt tryggere enn de som ikke er gjort på denne måten, sier Bøhlerengen. Alle løsningene forutsetter selvsagt at dreneringen også er utført riktig.

Snikende råteskader

– Men byggebransjen er en konservativ bransje. De gamle løsningene hvor du putter all isolasjon i trevegger på innsiden ble brukt til langt ut på 2000-tallet. Og fortsatt brukes det når man innreder gamle kjellerrom til oppholdsrom. Det kan oppstå snikende råteskader på innsiden av fine overflater. For en vanlig huskjøper er det vanskelig å oppdage, for det ser jo bra ut på overflaten, sier seniorforskeren.

Og skal du kjøpe et brukt hus mangler det ofte dokumentasjon på hvordan jobben er gjort.

– Dette er ting vi har blitt mer og mer oppmerksom på de siste årene. Før var kjelleren kald og uisolert, i dag er det større krav til at den er varm og tørr: Hver kvadratmeter har blitt mer kostbar. Man ominnreder gamle boder og vaskerom til oppholdsrom, men selv i boder og lagerrom forventes det at vi kan lagre alt fra bunader og bøker til vinterdekk og skiutstyr.

Han presiserer at langt fra alle kjellerrom som er innredet råtner. – I de fleste tilfeller går det jo bra. Men for noen går det galt. Å ha et øye for utvendig fuktsikring er avgjørende. Hvordan er avrenningsforholdene for smeltevann og nedbør på terrengoverflatene rundt huset? Hvis vannet renner mot huset og dreneringsløsningen ikke er utført riktig med gode og solide løsninger, er det risiko for problemer.

Kledning

– Ytterkledningen er et annet utsatt område. Men det er lettere å oppdage, selv for en som ikke er bygg-kyndig. I dag er det populært å bygge med trekledningen helt ned til bakken. Da vet vi at risikoen er stor for at den delen av kledningen som er nederst kan få tøffe påkjenninger, og risikoen for råteskader er stor. Han refererer til at det gamle rådet om at kledning skal avsluttes én fot (omtrent 30 centimeter) opp fra terrengnivå, fortsatt gjelder. – Trekledning som er avsluttet for nær bakken er utsatt for tilvekst av svertesopp, alger, mose og malingsavflaking. Da kan du ende med råteskader. Kledning nær terrenget krever mer tilsyn og vedlikehold, og man må unngå at den tildekkes av busker eller planter.

Nedløp

– Pass på at nedløpsrørene fra tak ikke er tette, eller at de ikke har blitt skadet av frostsprengning. Da vil vannet renne inn på kledningen. Hvis man ikke gjør noe med det med en gang så vil det utvikle seg råte eller skade. Nedløpsvannet skal ledes vekk fra veggen. Om det går rett ned og spruter opp på kledningen blir den råteutsatt. Dette blir ofte gjort feil.

Vinduer og tak

En annen detalj som er utsatt er vinduer, understreker han. – Om de ikke er av god kvalitet og vedlikeholdes godt nok ved å males eller tildekkes, vil råteskadene raskt kunne komme også i trevinduer. Malte trevinduer bør males hvert femte år. Du må holde kvaliteten oppe hele tiden slik at det ikke utvikler seg skader. Det samme gjelder balkongdører og ytterdører, særlig om de ikke står under et takutstikk eller annen konstruktiv beskyttelse.

Råteskader inne i konstruksjoner er ikke så vanlig. Men det kan også skje. – Typisk er isolerte tretak. En av de vanligste årsakene til snikende fukt- og råteskader i isolerte tak skyldes luftlekkasjer, at det ikke er tett fra innsiden. Da kan det bli akkumulering av kondensvann når varmluften transporteres ut mot kald side. Når det har pågått lenge kan det føre til fukt- og råteskader inne i selve takkonstruksjonen. Det kan bli en veldig kostbar affære.

Er taket bygd riktig, skal fuktigheten kunne tørke ut på naturlig måte.

Loftsluken

En annen gjenganger i eneboliger og rekkehus er uønsket fukt i kalde loft. Tilgang til loft via loftsluker gir mulighet for luftlekkasjer og kondensdannelser hvis loftsluken ikke er tett, eller hvis den åpnes/lukkes ofte gjennom den kalde årstiden.

– Det kan være smart å ta en sjekk på loftet om vinteren. Hvis det er store luftlekkasjer, er det vanligvis lett å oppdage store kondens- eller rimdannelser på undertaket, råder han.

Badet

– I “gamle dager” var badet ofte kilde til råte i boliger. Slik er det ikke lenger, ifølge Bøhlerengen. Vi vil påstå at om man bygger badet forskriftsmessig i dag, så er det et rom som ikke gir skader. De fleste skadene skyldes at ting er gjort feil.

Finn feilen

Når det har oppstått en råteskade er punkt én å finne ut hvorfor det har skjedd. Hvis du kun utbedrer uten å vite årsaken, kan du fort få den samme skaden igjen, avslutter Bøhlerengen.

Visste du at vår husforsikring super dekker sopp- og råteskader? Sjekk prisen her!


Råtner huset ditt uten at du vet det? Råteskader kan oppstå på innsiden av fine overflater. For en vanlig huskjøper er det vanskelig å oppdage. Foto: Sintef Byggforsk

Les også: