Rundkjøringer – en folkefiende?

Det finnes ingen egne trafikkregler for hvordan du skal kjøre i rundkjøringer, men du risikerer likevel bot hvis du glemmer å blinke eller slenger deg utpå med for liten margin.

Så fort du er ute på veien skal du kjøre etter Vegtrafikklovens paragraf 3, altså hensynsfullt og varsomt. Du må også passe på at ikke trafikken rundt deg blir hindret eller forstyrret. Mange klør seg likevel i hodet når de kommer til rundkjøringer, og vi i forsikringsbransjen ser at mange uhell skjer nettopp her.

Unngå misforståelser

Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal forstå hvor du har tenkt deg. En god huskeregel er å følge trafikkreglene for veikryss, med vikeplikt fra venstre.

Skal du rett frem, til venstre eller høyre? Første bud er at du på vei inn mot rundkjøringen plasserer deg riktig med tanke på videre retning. Holder du i tillegg en lav fart, er du med på å øke fremkommelighet og sikkerhet for trafikantene rundt deg. Her er noen retningslinjer:

  • Til høyre: Gi tegn til høyre i god tid, og plasser deg helt inntil høyrekant. Blink deg ut av rundkjøringen.
  • Rett frem: Her velger du det feltet som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre eller i midten. Du begynner høyre-blinkingen når du har passert avkjørselen i forkant av den du skal ut av.
  • Lengre enn midten av rundkjøringen: Plasser deg til venstre på vei inn, og hold deg inntil midtlinjen eller midtrabatt i selve rundkjøringen. Du kan med fordel blinke til venstre på vei inn mot rundkjøringen – og undervegs, så lenge du blinker til høyre når du nærmer deg avkjørselen og gjør et feltskifte.

Husk at du har vikeplikt når du skal skifte kjørefelt, og at du alltid skal gi tegn til høyre når du forlater rundkjøringen.

Illustrasjonsbilde av rundkjøring Bildet er lånt fra Statens vegvesen, og viser hvor du skal plassere deg og når du skal blinke. Foto: Statens vegvesen

Dette kan koste deg dyrt

Har du for stor fart inn i rundkjøringen eller ikke viker for trafikk, slik at andre trafikanter må bremse eller endre retning, risikerer du å få bot. Ikke overholdt vikeplikt koster deg eksempelvis 6 650 kroner. Hvis du ikke blinker ved skifte av felt i rundkjøringen eller ved utkjørsel – og det kunne vært til hjelp for andre trafikanter, kan du også bli bøtelagt.

Kilder: