Her er sjekklista for grillsesongen

For mange, særlig i de sørlige delene av landet, er det nå grillen og hagemøblene kommer ut av boden. Men før du fyrer opp gassgrillen bør du både sjekke tilkoblingen og sørge for at restene av fjorårets stekefett er borte.


Beregn pris på husforsikring


Morken slange?

  • Slangen skal byttes ut jevnlig! Den kan morkne, avhengig av klima og lagringsforhold, sier Håvard Kleppe, informasjonsansvarlig i Norsk Brannvernforening. Særlig om den har stått kaldt gjennom vinteren kan det være en fare for at frosten har gjort skade på slangen eller tilkoblingen.
  • Uansett er det en tommelfingerregel at slangen byttes ut minst hvert tredje år. De fleste tilkoblingsslanger til gassgrill er forøvrig datomerket, sier Kleppe.

En måte å finne lekkasjer på er å sette inn slangen med zalo blandet med vann. Om det oppstår bobler er det lekkasje.

Om du mistenker lekkasje bør du straks stenge av gasstilførselen og flytte flasken til et sikkert sted. Så kjøper du en ny tilkoblingsslange før du setter i gang grillsesongen.

Og hvis du lurer: Verken gaffateip eller lappesaker til sykkel er en holdbar løsning.


Så hvor farlig er det med en gasslekkasje fra grillen egentlig?

Det kan smelle ordentlig.

  • Det kommer an på hvor grillen står, fortsetter Kleppe. I noen tilfeller kan det føre til at gass hoper seg opp langs gulvet, og da kan det smelle ordentlig, med fare for både liv og miljø.
  • Gass er tyngre enn luft, og vil bevege seg nedover. Dermed blir det ekstra farlig når den står på et sted hvor det er lukket langs gulvet, for eksempel en balkong, sier Kleppe.

Ifølge Brannvernforeningen oppstår det flere branner som følge av uforsiktig omgang med grill hvert år, men da omfattes også uforsiktig bruk av tennvæske ved opptenning av kullgrill, eller kasting av aske på uforsvarlig sted.


Fjern fettet

Oppsamlet fett kan også ta fyr. Derfor bør grillen rengjøres ordentlig før hver sesong. Om fettet i grillen tar fyr kan det brenne en god stund.


Hva gjør du om det brenner?

  • Om det brenner i fett så steng av gassen og lukk lokket. Står grillen slik til at det kan utgjøre en fare for huset, bør du bruke slokkeapparat eller tilkalle hjelp.

Kleppe beroliger med at det skal en hel del til for at en gassbeholder eksploderer.

  • Gassbeholdere er konstruert for å tåle en hel del varme. Eksplosjonsfaren er størst hvis det samler seg opp gass langs bakken. I så fall skal du definitivt kontakte brannvesenet, sier Kleppe.