Hjelp ved skader eller sykdom


Når du får en skade er det viktig at du snarest mulig tar kontakt med oss i Troll Forsikring. Husk også at alle tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken, må meldes til politiet umiddelbart.

Ring oss på telefon: 21 93 31 00, og vi vil sørge for at du får den hjelpen du har krav på.

Du finner lenke til skademeldingsskjema i menyen på denne siden. Skjemaet skrives ut og signeres før du sender det til oss. Dette gjelder også dersom du skal sende skjemaet elektronisk.

  • For skader på ting som bil, hus, innbo eller andre gjenstander, fyll ut skjema og send til tingskade@trollforsikring.no
  • For personskader som ulykke, arbeidsuførhet, sykdom, dødsfall eller bruk av barneforsikring, fyll ut egenmeldingskjema og fullmakt og send til personskade@trollforsikring.no

Skjemaene kan også sendes i papirform til postboks 1442 Vika, N-0115 Oslo.


For å bruke behandlingsforsikring:

Vi samarbeider med SOS International som har et høyt kvalifisert helsepersonell med lang erfaring innen for helsevesenet i Norge. De vil hjelpe deg med bestilling og koordinering av behandling.

Send kopi av henvisning til oss via post. Ved psykologisk førstehjelp trenger du ingen henvisning. Du kan også kontakte oss per e-post: helseservice@trollforsikring.no


Når du er på reise i utlandet:

Vår samarbeidspartner, SOS International, er en av de største aktørene inne reiseassistanse. De har et verdensomspennende nettverk med partnere som står klar til å hjelpe deg når uhellet er ute.

Direkte telefon til SOS: +45 38 48 93 64 og e-post sos@sos.eu


Dette er viktig å huske på:

For at vi skal kunne behandle din skade så raskt som mulig er det viktig at all dokumentasjon legges ved når du sender skademeldingen.

Hvis du oppgir e-postadresse eller mobilnummer, kan vi lettere få kontakt med deg.

Skademeldingsskjema

Her finner du skademeldingsskjema

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281