Vær med å gjøre skoleveiene trygge!

Skolestart er like rundt hjørnet, og alle som ferdes i trafikken er ansvarlige for å ta hensyn til barna langs skoleveien. Barn kan være lekende og impulsive, og la seg lett distrahere. Det er derfor viktig å være skjerpet og avpasse farten.

Barn som beveger seg langs vei og fortau er små av vekst og ikke alltid så lett å se. De har liten trafikkerfaring, og forstår ikke alt de ser og hører i trafikken. Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk, oppfordrer alle som ferdes i trafikken – også med sykkel, til å sakne farten og se seg godt om:

– Trafikkbildet endrer seg rundt skolestart, og veiene fylles opp. Det blir trangere. De minste, og spesielt de under 12 år, må det tas ekstra hensyn til. Mange barn sykler også for første gang langs veien når de er på tur til skolen, og vi vet at barn er særlig utsatt for ulykker på sykkel. Her har vi som voksne et stort ansvar.

Hva kan du som forelder gjøre?

– Vi anbefaler at foreldre tar med seg barna og øver på skoleveien, eksempelvis en helg. Dette er spesielt viktig for de yngste barna, skolestarterne. Dette gjør at de kan føle seg tryggere på veien og løse utfordringer som kan oppstå, som ved et veikryss, sier Meisfjord.

Videre råder hun at foreldre etablerer følgegrupper med andre barn i nabolaget, slik at en voksen følger barna trygt til og fra skolen. Og for de som må kjøre til skolen, oppfordrer hun til å slippe av barna et stykke fra skolen hvis det er mulig. Trygg Trafikk anbefaler skolene til å etablere såkalte «Hjertesoner». Med dette menes stopp- og hentesteder utenfor skoleområdet, slik at skoleveien skal bli tryggere med færre biler.

Viktige forbilder

Trygg Trafikk er opptatt av å skape en god holdning blant trafikanter. Dette er et samspill mellom barnehage/skole, lokalsamfunnet/politikerne og staten. Men til syvende og sist er det vi som sitter bak rattet (eller sykkelstyret) som kan påvirke.

– Voksne er forbilder for barn. Det er viktig å ta innover seg. Barna får med seg det du sier og gjør. Hvis du har barn med deg i bilen kan det være lurt å snakke om situasjoner som kan skje og forklare de, som for eksempel en risikofylt forbikjørsel, avslutter Meisfjord.

Beregn pris på bilforsikringen


Ragnhild Meisfjord - Trygg Trafikk
Ragnhild Meisfjord, Trygg Trafikk