Tilleggsdekning husforsikring

Bolig er ofte den største investeringen vi gjør i livet – og den største verdien vi sitter på. Har du en god husforsikring kan du bo og leve med en sikkerhet i ryggen.


Vi tilbyr to husforsikringer; standard og super. Kjøper du vår beste husforsikring, super, dekkes følgende:

  • brann, eksplosjon og nedsoting
  • naturskade, lynnedslag og elektriske fenomener
  • vann- og annen væskeskade på grunn av brudd på rørledning / vanninntrenging i bygning fra terreng
  • tyveri og hærverk
  • annen plutselig og uforutsett skade på bygning
  • skade på bygning av insekter og dyr
  • skade ved utett våtrom
  • skade ved hussopp og andre ødeleggende sopper på treverk samt råte på hovedbygning


Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no