Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Hva er trafikkforsikringsavgift?

  • Dette er den nye måten å betale årsavgift på kjøretøy (under 7 500 kg).
  • Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene i forbindelse med bilforsikring. Forsikringsselskapene betaler deretter avgiften videre til staten.
  • Alle registrerte biler må betale avgiften, også de med ansvarsforsikring.
  • Innføringen av trafikkforsikringsavgift vil gjøre det langt enklere ved for eksempel eierskifter og vraking. Man vil blant annet unngå den store opphopningen av vrakede biler før 20. mars og 1. juli.


Når gjelder den nye ordningen fra?

Ordningen skal gjelde fra 1. januar 2018, men innfasingen vil begynne allerede i 2017. Dette er fordi forsikringer som fornyes i 2017 vil løpe inn i 2018. Dermed vil du motta en egen faktura for trafikkforsikringsavgift når det nærmer seg årsskiftet 2017/2018 for de dagene som løper fra 1. januar 2018 og frem til neste betalingstermin. Fra 2018 vil trafikkforsikringsavgiften komme på samme faktura som bilforsikringen. Du bestemmer selv om du betaler årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.


Hvordan vet jeg hvor mye jeg skal betale?

Trafikkforsikringsavgiften for hele forsikringsåret bestemmes ut fra datoen forsikringen trer i kraft. Satsene for trafikkforsikringsavgift og annen informasjon om ordningen finner du på nettsidene til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).


Kan jeg dele opp trafikkforsikringsavgiften i flere innbetalinger i løpet av året?

Ja, fra januar 2018 vil avgiften deles opp i samme antall innbetalinger som bilforsikringen. Hvis du for eksempel har valgt månedlig betaling, deler vi avgiften i 12. Du vil fra januar 2018 få en felles faktura for bilforsikring og trafikkforsikringsavgift, og det vil være tydelig merket hvor mye du betaler i avgift.


Blir trafikkforsikringsavgiften dyrere når det er forsikringsselskapene som skal kreve den inn?

Nei, Troll Forsikring tar ikke ekstra betalt for å kreve inn trafikkforsikringsavgiften.


Hva skjer hvis jeg selger eller bytter bil i løpet av året?

En fordel med endringen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift er at du kun betaler for den tiden bilen har skilter og er forsikret i ditt navn. Dersom du selger bilen, vil du få tilbakebetalt det du eventuelt har betalt for mye i trafikkforsikringsavgift. Den nye eieren overtar betalingen av trafikkforsikringsavgiften fra den datoen eierskiftet er registrert og forsikringen står i hans/hennes navn. Husk å se til at salgsmeldingen er levert og registrert hos Statens vegvesen før du avslutter forsikringen. Da unngår du å få dagsgebyr. På Din side hos Statens vegvesen kan du se status for salgsmeldingen.


Får jeg gebyr hvis jeg ikke har forsikret bilen min?

Ja, fra og med 1. mars 2018 vil eiere av uforsikrede kjøretøy med skilter få et gebyr på 150 kroner per dag kjøretøyet står uforsikret. Vært obs på at kjøretøyet ditt kan bli registrert som uforsikret hvis fakturaen(e) med trafikkforsikringsavgiften ikke betales i tide. Dette kan føre til at det vil løpe et dagsgebyr.

Her finner du 22 spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften hos TFF.


Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no