Skolestart

Skolestart i hele landet

Denne uken starter skolen igjen! Vi oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å være oppmerksomme på unge og uerfarne trafikanter.


De yngste skolebarna

Vær ekstra oppmerksom på at de yngste barna ikke vet alt om hvordan man opptrer som fotgjenger. De lar seg lett distrahere og kan ha vanskeligheter med å forstå det som skjer rundt dem i trafikken. De yngste barna er også så lave at det kan være vanskelig å få øye på dem når man kommer kjørende.


Området rundt skolen

Det kan være ganske kaotisk i området rundt skolen når flere barn ankommer samtidig. Kjør ekstra oppmerksomt i nærheten av skoler, og vær obs på at barn kan komme fra alle kanter. Hvis du kjører barn til skolen, bør du tenke over hvordan du parkerer, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Hvis det er mulig, bør du unngå rygging.


Vi i Troll ønsker alle barn en fin start på skoleåret!Kilde: Trygg Trafikk

Skolegutt