Ring oss for pris

Beregning av pris på nett er midlertidig utilgjengelig.

Snakk med en kunderådgiver på 02136

For en som blir arbeidsufør, er det viktig å være sikret økonomisk.

Spesielt er det viktig å kunne håndtere boliglån dersom inntekten plutselig blir redusert.

Våre dekninger

Uføreforsikring

Uføreforsikring

Skulle du være uheldig å bli arbeidsufør kan din arbeidsinntekt bli betydelig redusert.

Det viktigste i en slik situasjon vil ofte være å kunne nedbetale gjeld slik at du er i stand til å beholde boligen.

For å kunne kjøpe uføreforsikring, må du ha minst to andre forsikringer hos Troll. Vi tilbyr uføreforsikring til norske statsborgere mellom 18 og 50 år, som har bodd i Norge de siste fem årene.

Folketrygden er sjelden nok

Folketrygdens ytelser er sjelden nok for de fleste å opprettholde levestandarden som mange er vant med. Mange vil oppleve en halvering av inntekten når den kun kommer fra trygd i det offentlige. Uføreforsikring er et godt supplement til det offentlige systemet i Norge.

Uføreforsikring gir økonomisk trygghet

For en som blir arbeidsufør, er det viktig å være sikret økonomisk. Spesielt er det viktig å kunne håndtere boliglån dersom inntekten plutselig blir redusert.

Formålet er å gi en engangsutbetaling når arbeidsinntekten faller bort på grunn av varig og vesentlig endring av arbeidsevne. Erstatningen gir en skattefri engangsutbetaling etter at en varig uføregrad på 50 % eller mer er fastsatt.

Utbetalingen vil være en prosentmessig del av den summen du velger. Prosenten bestemmes etter uføregrad. Forsikringen opphører når forsikrede er 55 år.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Disse vilkårene gjelder for uføreforsikring.

Hva dekkes?

Uføreforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 18 og 50 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 55 år.

Uføreforsikringen gir den forsikrede en engangsutbetaling ved minst 50 % varig arbeidsuførhet i mer enn 2 år sammenhengende.

Utbetalingen vil være en prosentmessig del av forsikringssummen du velger bestemt av uføregraden. Hvis du er 75 % arbeidsufør får du utbetalt 75 % av forsikringssummen.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Uføreforsikringen dekker ikke:

  • Spesielle forhold som Troll har reservert seg mot i forsikringsbeviset
  • Arbeidsuførhet som skyldes bruk av rusmidler eller misbruk av reseptbelagt medisin
  • Arbeidsuførhet som er en følge av at den forsikrede har forsøkt å ta sitt eget liv
  • Forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet

Forsikringen dekker ikke arbeidsuførhet som er en følge av sykdom eller lidelse som er påvist eller som det har vært vist tegn til eller symptomer på innen tre måneder etter at helseerklæringsskjema er utfylt og sendt til Troll.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva må jeg tenke på når jeg skal velge forsikringssum?

Forsikringssummen må du velge ut fra ditt særlige behov. Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør vil du få redusert inntekten din. Det viktigste i en slik situasjon vil ofte være å kunne nedbetale gjeld slik at du er i stand til å beholde bolig. I tillegg vil det ta tid å tilpasse utgifter til at inntekten din er redusert.

For en grundig gjennomgang av ditt behov kan du kontakter våre kvalifiserte rådgivere på telefon +47 21 93 31 00.

Når får jeg utbetaling?

Når sykemelding viser at du har vært minst 50 % varig arbeidsufør i mer enn 2 år.

Må jeg betale skatt av utbetalingen?

Utbetalingene beskattes med kun 5,6%.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo