Kan du reglene?

Skulle du være uheldig på veien og få motorstopp, eller noe annet som forhindrer deg i å kjøre videre, kan det være lurt å sette opp en varseltrekant. Dette handler om at andre trafikanter skal se deg i god tid, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Og er det skumring eller mørkt er det desto viktigere. Men hvordan går du frem?

Huskeregler:

  • Er du nødt til å stanse langs med en vei bør du plassere bilen så langt ut mot grøften/veiskulderen du klarer.
  • Ta på refleksvest før du går ut av bilen, slik at du blir sett.
  • Hvis bilen din er til hinder for andre trafikanter må du sette ut varseltrekant. Den skal plasseres minst 150 meter bak bilen om mulig. Det er likevel avhengig av hvordan bilen står – står den like etter en sving kan det være hensiktsmessig å sette den rundt svingen.
  • Unngå å sitte i bilen, og hold deg unna veien mens du venter på hjelp.

Vet du hva du gjør hvis du kommer først til en ulykke? Les mer her!